Menu

Wat is de afdoeningstermijn van bezwaarschriften?

De termijn om uw bezwaar af te handelen, is in de wet geregeld en afhankelijk van de belasting waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

Als u bezwaar heeft ingediend tegen de WOZ-waarde of een aanslag gemeentelijke belastingen, dan moet BSOB voor het einde van het jaar uitspraak doen over uw bezwaarschrift.

Dit is alleen anders als u in de laatste weken van het jaar een bezwaarschrift indient. In dat geval heeft BSOB maximaal zes weken na afloop van de bezwaartermijn om uw bezwaar te behandelen. BSOB probeert u zo snel mogelijk antwoord te geven op uw bezwaarschrift.

 

Terug naar Bezwaar en Beroep