Menu

Wat als mijn bezwaar gegrond wordt verklaard?

Als blijkt dat het aanslagbiljet te hoog is vastgesteld, dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening of verrekend met nog openstaande aanslagbiljetten. Als u het aanslagbiljet nog niet in zijn geheel of gedeeltelijk heeft voldaan dient u het resterende bedrag over te maken.

 

 

Terug naar Bezwaar en Beroep