Menu

Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn bezwaar, kan ik hiertegen in beroep?

U kunt tegen de uitspraak in beroep gaan. Het beroepschrift moet u binnen zes weken na de datum van de uitspraak naar de rechtbank versturen. U kunt dit doen door een beroepschrift te sturen naar Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van BSOB. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de Griffie van de Rechtbank.

 

 

Terug naar Bezwaar en Beroep