Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing als u gebruik maakt van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering en/of openbaar water wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering en open water. Onder rioolwater verstaan we ook hemelwater (regen).

De belasting wordt opgelegd per volle maand per perceel. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt afgevoerd. Norm daarvoor is het toegevoerde en/of opgepompte waterverbruik. 

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Ondernemers