Menu

WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau

In de pers verschijnen regelmatig berichten over WOZ-bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij het maken van bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Slogans zoals: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden gebruikt om u te overtuigen hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? 

Kostenvergoeding

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende kostenvergoeding krijgen:

• Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 254,-
• Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 254,-
• Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 256,52
• Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 764,52

Bij een vermindering van de WOZ-waarde met € 10.000,- betekent dit in 2019 in de praktijk dat uw OZB aanslag met € 14,36 verlaagd wordt. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 764,52 uitbetaald. 
 

Bezwaar maken

BSOB doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, willen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer 088-551 00 02 of te reageren via het contactformulier. Wij helpen u graag en altijd gratis! Wellicht kan een bezwaarprocedure hiermee voorkomen worden.

U bent altijd vrij om uw bezwaar schriftelijk in te dienen via het digitaal loket op deze website. Een taxatierapport hoeft hiervoor niet te worden opgemaakt en meegezonden. Dit rapport heeft in de bezwaarfase namelijk niet per se een toegevoegde waarde.

BSOB wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat BSOB een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. 

In beroep tegen de uitspraak

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en bent u het niet eens met de uitspraak van BSOB? Het staat u dan uiteraard vrij om, al dan niet onder begeleiding van een bureau of makelaar, tegen de uitspraak in beroep te gaan. 
 

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 088-551 00 00 of reageer via het contactformulier. En doet u dat vooral als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Terug naar WOZ-waarde