Menu

Waarvoor gebruikt het waterschap de WOZ-waarde?

Het waterschap Aa en Maas gebruikt de WOZ-waarde als heffingsgrondslag van de watersysteemheffing gebouwd.

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ