Menu

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

In een aantal gevallen krijgt u vrijstelling van de hondenbelasting. De meest voorkomende gevallen zijn hieronder weergegeven.

Er wordt geen belasting geheven over honden die:

– uitsluitend dienen om blinde personen te geleiden;

– door een daartoe bevoegde stichting als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

– verblijven in een geregistreerd hondenasiel (als bedoeld in artikel 1c van het Honden- en kattenbesluit 1999);

– jonger is dan 3 maanden en tezamen met de moederhond wordt gehouden.

Overige vrijstellingen en nadere informatie kunt u terugvinden in de Verordening hondenbelasting.

Terug naar Hondenbelasting