Menu

Grafrechten/Lijkbezorgingsrechten/Begrafenisrechten

U betaalt begraafplaatsrechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor de diensten die de gemeente bij deze begraafplaatsen moet verlenen. De gemeente heft die rechten: 

  • van degene die de dienst heeft aangevraagd; 
  • van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of; 
  • van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt. 

Met de opbrengst van de begraafplaatsrechten betaalt de gemeente onder meer het onderhoud en beheer van de algemene begraafplaatsen.

 

Terug naar Meer gemeentelijke belastingen