Menu

Invorderingsrente

Wanneer betaal ik invorderingsrente?

Als u betaalt na de laatste vervaldatum van de aanslag. Ook in het geval er uitstel van betaling is verleend of er sprake is van een betalingsregeling. Rentebedragen lager dan € 23,00 worden niet opgelegd.

Wanneer betaal ik geen invorderingsrente?
Hebt u BSOB gemachtigd voor automatische incasso en is het hele bedrag betaald binnen het maximaal aantal incassotermijnen? Dan betaalt u geen invorderingsrente. U betaalt in tien termijnen. De vervaldagen van de termijnen staan op de aanslag vermeld.

Hoe berekent BSOB invorderingsrente?
BSOB berekent invorderingsrente over de periode tussen de laatste vervaldag en de dag vóór de dag waarop uw betaling op de rekening van BSOB is bijgeschreven of per kwitantie is betaald.

Bijvoorbeeld
De laatste vervaldag is 31 oktober en het bedrag is op 17 december bijgeschreven op de rekening van BSOB. De periode waarover we rente berekenen, begint dan op 1 november en eindigt op 16 december.

Volgorde afboeken betaling
Betaalt u aan ons en moet u nog kosten en rente betalen? Dan boekt BSOB eerst de kosten en daarna de rente af. De rest is voor de betaling van de belastingen. Het kan dus gebeuren dat er na uw betaling nog een bedrag openstaat.

 

 

Terug naar Te laat met betalen