Menu

Tenaamstelling aanslag

Voortaan één belastingplichtige per huishouden voor gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
BSOB – Belastingsamenwerking Oost-Brabant – verstuurt de belastingen van het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden zoveel mogelijk op één aanslagbiljet.

BSOB voert namens deze partijen de heffing en inning van lokale belastingen uit. De samenvoeging betekent ook dat er voortaan één belastingplichtige wordt aangewezen binnen een huishouden. Het aanslagbiljet voor zowel de gemeentelijke- als de waterschapsbelastingen krijgt één en dezelfde tenaamstelling, met andere woorden: wordt aan één persoon verstuurd.

Hierdoor heeft u een goed overzicht van wat u aan belasting betaalt.

Terug naar Algemeen