Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,1436%
Eigenaar niet-woning     0,2053%
Gebruiker niet-woning     0,1814%
       
Afvalstoffenheffing (Diftar)
     
Vast bedrag per perceel (per jaar)
   72,00
Bedrag per lediging 140 liter gft container
  2,20
Bedrag per lediging 240 liter gft container
  4,20
Bedrag per lediging 140 liter rest container
  9,75
Bedrag per lediging 240 liter rest container
  14,80
60 liter vuilniszak bij ondergrondse verzamelcontainer (per zak)
  3,80
30 liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer (per zak)   1,90
Bewoners van percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het gebruik van 25 liter emmers of bovengrondse verzamelcontainers, betalen per jaar
  139,00
Inzamelen van grof huishuidelijk afval, per collo
  19,00
       
Rioolheffing gebruik (Deurne heft alleen rioolheffing van gebruikers)      
Het tarief bedraagt bij een hoeveelheid afgevoerd water, afgerond op hele m3:      
minder dan 100 m³    185,55
100 m³ tot 200 m³
   283,20
200 m³ tot 300 m³
   420,33
300 m³ tot 500 m³
  579,55
500 m³ tot 2.000 m³
   € 1.167,58
2.000 m³ tot 5.000 m³
  2.052,81
5.000 m³ tot 25.000 m³
  5.994,97
25.000 m³ en meer
  32.628,38
       
Toeristenbelasting      
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting voor:      
een minicamping en kampeerboerderijen:    1,35
overige accommodaties:    1,75
       
Hondenbelasting      
per jaar voor één hond    €  53,00
per jaar voor elke volgende hond   53,00
voor een kennel    € 281,20
       
Parkeerbelasting      
De hoogte van de parkeerbelasting is terug te vinden in de verordening parkeerbelastingen   €        62,70
       
Brandweerrechten      
Het tarief dat u betaalt, is afhankelijk van de dienst waarvoor u de brandweer laat komen. Gezien de vele verschillende tarieven, verwijzen wij u naar de brandweerrechtenverordening      
       
Marktgelden      
per dag of dagdeel en per m2 in gebruik genomen gemeentegrond   0,60
of per kwartaal   7,01
standwerker per keer
  5,83
       
Grafrechten / Lijkbezorgingrechten / Begrafenisrechten      
De hoogte van de tarieven en de regelingen rondom begraafplaatsrechten zijn terug te vinden in de tarieventabel behorende bij de Belastingverordening algemene begraafplaats Jacobshof      
       
BIZ Deurne Centrum eigenaren      
vast bedrag    €  150,00
       
BIZ Deurne Centrum gebruikers      
Van € 1,- tot en met € 100.000,-   550,00
Vanaf € 100.001,- tot en met € 300.000,-   650,00
Vanaf € 300.001,- tot en met € 600.000,-   750,00
Vanaf € 600.001,-   850,00
Terug naar Tarieven