Menu

Onroerende-zaakbelasting voor eigenaren

De onroerende-zaakbelasting eigenaren is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken.
Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken, bouwterreinen en weilanden. Alle objecten worden in deze heffing betrokken.

Belastingplichtig voor de OZB-eigenaren is diegene die op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) is van een onroerende zaak.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Ondernemers