Menu

Wie ontvangt een taxatieverslag?

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag downloaden via het digitaal loket op deze website. U vindt deze na het inloggen onder het tabblad Mijn documenten. U kunt het taxatieverslag ook via het contactformulier opvragen, per brief of telefonisch op telefoonnummer 088-551 00 00.

Belangrijk om te weten is dat het taxatieverslag van uw pand niet aan derden wordt verstrekt. Wel kan een belanghebbende het waardegegeven (dus alleen de WOZ-waarde) van een bepaalde onroerende zaak opvragen indien hij kan aantonen een ‘gerechtvaardigd belang’ te hebben. Het gerechtvaardigd belang geldt niet voor elk willekeurig object, maar slechts voor een beperkt aantal (maximaal 9) vergelijkbare objecten.

 

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ