Menu

Aanmeldingsplicht

Voordat u voor de eerste keer gelegenheid tot overnachten biedt, dient u dit te melden bij BSOB. Dit kan via het contactformulier van deze website.

U bent altijd verplicht om het aangiftebiljet in te sturen. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt op forfaitaire wijze berekend. Als het werkelijk aantal overnachtingen lager is, kunt u kiezen voor berekening op basis van het werkelijk aantal overnachtingen. Dit moet u wel in het aangiftebiljet aangeven. Als u het aangiftebiljet niet instuurt of u doet een onjuiste aangifte, dan krijgt u daarvoor een boete van BSOB.

Terug naar Toeristenbelasting