Menu

Ik heb betaald en krijg toch een dwangbevel. Klopt dat?

Het kan zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van het dwangbevel hebt betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van het dwangbevel kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de dwangbevelkosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar BSOB toezenden.  


 

Terug naar Dwangbevel