Menu

Betalen vanuit het buitenland

Als u vanuit het buitenland betaalt, moet u IBAN nummer NL36 BNGH 0285 1516 73 en de Swiftcode BNGHNL2G vermelden.

Terug naar Betalen / te laat met betalen