Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,14682%
Eigenaar niet-woning     0,24747%
Gebruiker niet-woning     0,20415%
       
Afvalstoffenheffing      
Tarief per huishouden    176,00
Tarief rol 10 afvalzakken (60 liter)     15,00
Tarief rol 10 afvalzakken (30 liter)   7,50
     
       
Rioolheffing gebruik (Boekel heft alleen rioolheffing van gebruikers)      
Het tarief bedraagt bij een hoeveelheid afgevoerd water, afgerond op hele m³:      
van 1 tot en met 50 m³   €   167,77
van 51 m³ tot en met 150m³   €   195,00
van 151 m³ tot en met 250 m³    231,57
van 251 m³ tot en met 500 m³    248,42
Indien per verbruiksperiode meer dan 500 m³ water wordt afgevoerd, is daarboven een tarief verschuldigd voor elke volle eenheid van 1 m³ afgevoerd water. Het tarief bedraagt per volle eenheid van 1 m³ afgevoerd water:        
van 501 m³ tot en met 5.000 m³       1,20
van 5.001 m³ tot en met 10.000 m³       0,86
van 10.001 m³ tot en met 25.000m³       0,56
 van 25.001 m³ tot en met 50.000m³   0,17
boven 50.000m³   0,06
       
agrarisch bedrijf met dieren   50m³ p.p woonachtig op perceel (1jan.)
bedrijfsafvalwater melkveehouderij      
Toeristenbelasting      
Per persoon per overnachting   1,08
Terug naar Tarieven