Menu

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing gebruiker als u gebruik maakt van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Onder water verstaan we huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

De rioolheffing wordt opgelegd op basis van de vastgestelde WOZ-waarde.

Voor alle tarieven klik hier

 

 

Terug naar Rioolheffing