Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,1232%
Eigenaar niet-woning     0,2882%
Gebruiker niet-woning     0,2271%
       
Afvalstoffenheffing (Diftar)      
Vast bedrag per perceel (per jaar)   95,00
       
Per container per kg GFT     Gratis
Per container per lediging GFT     Gratis
Per container per kg restafval   0,32
Per container per lediging restafval   2,45
Per verzamelcontainer per kg     Gratis
Per verzamelcontainer per kg restafval een opslag van vermeld tarief per kg   0,06
       
Rioolheffing (percentage WOZ-waarde)      
Woning     0,0571%
Niet-woning       0,0571%
       
Toeristenbelasting      
Per overnachting   1,35
       
Reclamebelasting      
Per onroerende zaak binnen het aangewezen gebied per jaar      
Een percentage van de WOZ-waarde     0,176%
Met een minimum van   300,00
En een maximum van   750,00
Terug naar Tarieven