Menu

Tarieven voor 2019

Onroerende zaakbelastingen      
Eigenaar woning     0,1118%
Eigenaar niet-woning     0,2105%
Gebruiker niet-woning     0,1693%
       
Afvalstoffenheffing (Diftar)      
Per perceel per jaar   67,20
Omwisselen van container of verstrekken extra minicontainer   19,00
Omwisselen binnen twee maanden voor nieuwe gebruiker     n.v.t.
Bedrag per lediging container 140 liter restafval   9,78
Bedrag per lediging container 140 liter GFT-afval   gratis
Bedrag per lediging container 40 liter restafval   5,04
Bedrag per lediging container 25 liter GFT-afval   gratis
       
Rioolheffing eigenaar      
Eigenaar woning   217,00
Eigenaar niet-woning   217,00
Kwarttarief (indien sprake is van een onbebouwde onroerende zaak of bebouwde onroerende zaak met bruto vloeroppervlakte< 40m²)   €  54,25
       
Rioolheffing (gebruik) per hoeveelheid afgevoerd water (500m³)      
Van 500m³ tot 15.000m³   €  173,39
15.000m³ of meer    87,08
Bij incidentele lozing 10% van de verschuldigde belasting       
       
Hondenbelasting      
1 hond    €   72,00
Voor een tweede hond per jaar   €  92,12
Voor iedere hond boven het aantal van twee per jaar   €  122,44
Kennel per jaar   €  167,64
       
Toeristenbelasting      
Per persoon, per overnachting    €   2,10
Bij verblijf op een kampeerterrein, in of bij een kampeerboerderij of in een logiesverblijf, per persoon, per overnachting   €   1,35
Er wordt geen aanslagbiljet opgelegd als het aantal overnachtingen per belastingjaar kleiner is dan 10      
       
Reclamebelasting      
Vast bedrag per vestiging    250,00
 Bij WOZ-waarde meer dan €139.000,-, vermeerderd met tarief per €1.000,- waarde   1,25
 Heffing tot een maximum van   500,00
Terug naar Tarieven