Menu

Algemeen oordeel Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert in het belang van de belastingplichtige of BSOB de Wet WOZ correct uitvoert. Dit doet de Waarderingskamer voor iedere gemeente in Nederland.

Dit jaar heeft de Waarderingskamer het oordeel naar boven aangepast naar ‘voldoende’.

De Waarderingskamer controleert of alle WOZ-processen goed worden uitgevoerd. Onder andere de  vlotte en correcte afhandeling van de bezwaren in 2014 en de goedkeuring voor het verzenden van de WOZ-beschikkingen van 2015 hebben voor aanpassing van het oordeel gezorgd.

Het nieuwe oordeel is gepubliceerd op de website van de Waarderingskamer.
http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=samenwerking&gemeente=Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)&id=333

Terug naar