Menu

Afvalstoffenheffing gemeente Asten en Someren ook via BSOB

Vanaf dit jaar loopt de verrekening van de afvalstoffenheffing niet meer via Brabant Water maar via Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Hieronder leest u wat er voor u gaat veranderen.

Brabant Water
Inwoners van gemeente Asten en gemeente Someren betaalden tot vorig jaar via Brabant Water voor zowel het waterverbruik als de afvalstoffenheffing.
Het bedrag dat Brabant Water u (meestal maandelijks) in rekening bracht, is een voorschot voor uw waterverbruik en de afvalstoffenheffing. Het voorschotbedrag van de afvalstoffenheffing werd bepaald op basis van het aantal te verwachte ledigingen van uw containers voor dat jaar en uw vastrecht. Het jaar erop volgde de definitieve afrekening.

Wat verandert er voor u in 2019?
Op het aanslagbiljet van BSOB dat u in februari ontvangt staat nu ook het vastrecht van de afvalstoffenheffing. U betaalt bij BSOB geen voorschot meer voor het aantal te verwachte ledigingen van uw containers. U krijgt in 2020 het definitieve aantal ledigingen van het jaar 2019 op uw aanslagbiljet.

Het (maandelijkse) bedrag dat u aan Brabant Water betaalt wordt lager. U betaalt namelijk alleen nog voor uw waterverbruik en niet meer voor de afvalstoffenheffing.

Laatste afrekening van Brabant Water
In februari 2019 ontvangen inwoners van gemeente Asten nog een definitieve  jaarafrekening van het aantal  ledigingen en het vastrecht voor de afvalstoffenheffing over 2018, van Brabant Water.

In maart 2019 ontvangen inwoners van gemeente Someren nog een definitieve  jaarafrekening van het aantal  ledigingen en het vastrecht voor de afvalstoffenheffing over 2018, van Brabant Water.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie over afvalstoffenheffing vindt u hier voor gemeente Asten  en hier voor gemeente Someren.

Heeft u vragen over de voorschotnota van uw waterverbruik, kijk dan op de website van Brabant Water.

Terug naar