Menu

Aanvragen kwijtschelding

Als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek kijkt Belastingsamenwerking Oost-Brabant onder meer naar uw inkomen, het bank- en spaartegoed en vermogen
Zijn uw inkomsten of uw bank- en spaartegoed hoger dan de vastgestelde normen, dan wijst Belastingsamenwerking Oost-Brabant uw verzoek af.

Wilt u voor meer aanslagen een kwijtscheldingsformulier aanvragen? Dan hoeft u maar één formulier aan te vragen.

Vul de onderstaande vragen in. U krijg dan een advies of u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt. Aan het advies kunt u geen rechten ontlenen.