Menu

Aanslagen januari 2014

• Watersysteemheffing ingezetenen
• Zuiveringsheffing woningen en bedrijven
• Reclamebelasting gemeente Oss en gemeente Deurne
In het totaal worden er ongeveer 90.000 aanslagen verzonden.

Terug naar