Menu

Aanslagbiljetten Gemert-Bakel en Laarbeek van halfjaarlijks naar jaarlijks

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heft voor de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek onder andere belastingen van gebruikers van woningen en niet-woningen. U krijgt deze belastingen voortaan niet meer ieder half jaar opgelegd, maar slechts één keer per jaar. Dit betekent dat u in de maand juli geen aanslagbiljet ontvangt over het afgelopen half jaar. U betaalt deze belastingen voor het hele jaar achteraf aan BSOB. Het eerstvolgende aanslagbiljet voor deze belastingen over het belastingjaar 2018 ontvangt u daarom pas in het eerste kwartaal van 2019.

Om welke belastingen gaat het?
Gemert-Bakel
Voor het belastingjaar 2018 gaat het om de volgende heffingen en belastingen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en hondenbelasting.

Laarbeek
Voor het belastingjaar 2018 gaat het om de volgende heffingen en belastingen: rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Wat moet ik doen?
U hoeft niets te doen. U ontvangt in juli geen aanslagbiljet voor bovengenoemde heffingen en belastingen, maar pas in het eerste kwartaal van 2019. U ontvangt dan van BSOB een gecombineerd aanslagbiljet met alle gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer: 088-551 00 00. Het klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur

Terug naar