Belastinginformatie

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u één of meerdere honden bezit. Over het algemeen betaalt de eigenaar van de hond(en) de hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gebruikt de gemeente Oss onder meer om de overlast van hondenuitwerpselen beperkt te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het schoonhouden van stoepen en groen, en door de aanleg en het onderhoud van uitlaatroutes en uitrenvelden.

U bent verplicht een nieuwe hond direct aan te geven bij de BSOB. U kunt dit schriftelijk doen, of gebruik maken van het digitaal loket (inloggen met DigiD).
De gemeente controleert de aanwezigheid van honden bij u thuis. Als zij een hond aantreft waarvoor u geen belasting betaalt, kan de gemeente u een boete opleggen.

Als u de hond niet langer houdt, moet u dit doorgeven aan de BSOB. Wij verzoeken u om binnen 6 weken na verkoop, afstaan, of overlijden van uw hond, de hond af te melden. U kunt dit schriftelijk doen, of gebruik maken van het digitaal loket op onze site. Voeg, indien aanwezig, een bewijs van de dierenarts, het asiel, het crematorium of een ondertekende verklaring van de nieuwe eigenaar toe. Als u geen bewijs toevoegt, geldt de datum van afmelding als einddatum voor de hondenbelasting. U krijgt van de BSOB vervolgens bericht over de vermindering van uw hondenbelasting. U betaalt alleen voor het deel van het jaar tot en met de einddatum.

Per juni 2014 is de hondenpenning binnen de gemeente Oss afgeschaft.

Tarieven 2015
De hondenbelasting is een tijdvakbelasting. Het bedrag dat u aan hondenbelasting moet betalen, is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Voor het houden van één of meerdere honden gelden de volgende tarieven:

  • voor de eerste hond: € 55,80 per jaar
  • voor een tweede hond: € 69,72 per jaar
  • voor iedere hond boven het aantal van twee: € 86,88 per jaar
  • voor een kennel: € 281,40 per jaar.

Er is pas sprake van een kennel als deze geregistreerd is bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied. Voor honden die worden gehouden in kennels geldt een vast bedrag per kennel, het zogenaamde 'kenneltarief'. Dit tarief bedraagt € 281,40 per jaar.